Izdevums 07/2012

Tiesiskas norādes

Saistībā ar Hansgrohe SE tīmekļa vietni spēkā ir šādi izmantošanas nosacījumi, kurus lūdzam rūpīgi izlasīt pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas. Izmantojot mūsu tīmekļa vietni jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu izmantošanas nosacījumiem.

Mūsu informācijas pilnība un pareizība

Mēs cenšamies nodrošināt, lai mūsu tīmekļa vietnes būtu aktuālas un saturētu maksimāli pareizu un pilnīgu informāciju. Taču mēs nesniedzam garantiju saistībā ar informācijas aktualitāti vai pareizību, pilnību vai atbilstību attiecībā uz noteiktām pielietojuma jomām.

Mēs saglabājam tiesības jebkurā laikā saīsināt vietņu saturu un novirzīt to citās tematiskajā sadaļās, uz laiku nobloķēt un/vai pilnībā izdzēst.

Mūsu pakalpojumu pieejamība

Mūsu tīmekļa vietnei pamatā ir jāsniedz informācija par mūsu pakalpojumiem. Taču mūsu informācija nesniedz tiesības uz noteiktu pakalpojumu saņemšanu, kā arī šo pakalpojumu pilnīgu, nepārtrauktu vai netraucētu pieejamību. Lūdzam ņemt vērā, ka mūsu tīmekļa vietnē ietvertā informācija var attiekties uz produktiem, programmām vai pakalpojumiem, kas atsevišķās valstīs nav pieejami. Saistībā ar jūsu valstī pieejamajiem produktiem vai pakalpojumiem sazinieties ar vietējo “Hansgrohe” izplatītāju.

Svešs saturs

Turpmāk minētā informācija nav mūsu sastādīta un nepauž mūsu viedokli, tādēļ mēs saistībā ar to neuzņemamies saistības vai atbildību.

  • Mēs nesastādām, iespējams, saglabātu diskusiju foruma ierakstus, par tiem atbild tikai atbilstošie lietotāji. Mēs nepārbaudām lietotāju sastādītos tekstu, piemēram, viedokļu, ieteikumu, paziņojumu, piedāvājumu vai cita veida informācijas likumību vai pareizību. Mūsu diskusiju forumus ir aizliegts izmantot nelikumīgas, neslavu ceļošas, apmelojošas vai aizvainojošas informācijas izvietošanai. Lietotāja pienākums ir atbrīvot mūs no trešo personu jebkāda veida prasījumiem, kas radušies tādēļ, ka lietotājs mūsu tīmekļa vietni lietojis izmantošanas nosacījumiem neatbilstošā veidā.
  • Mēs neuzņemamies atbildību par saturu, kas minēts mūsu vietnē norādītajās saitēs.
  • Mēs neuzņemamies atbildību par ar mūsu izplatītājiem saistītās informācijas pareizību, pilnību un aktualitāti, kas iegūta, izmantojot izplatītāju meklētāju.
    Mēs neuzraugām šo saturu un nemeklējam apstākļus, kas varētu liecināt par pretlikumīgām darbībām. Tomēr, ja saņemsim informāciju par tiesību pārkāpumiem, mēs attiecīgo informāciju nekavējoties izdzēsīsim.

Piemērojamie tiesību akti un piekritīgā tiesa

Šai tīmekļa vietnei ir piemērojami [●] tiesību akti. Piekritīgā tiesa un īstenošanas vieta ir teritorija, kurā atrodas mūsu juridiskā adrese, proti, [●]. [Lūdzam norādīt atbilstošā “Hansgrohe” uzņēmuma juridiskās adreses teritorijā spēkā esošos tiesību aktus un juridisko adresi.]

Vienmēr labs padoms

Mazumtirgotājs jūsu reģionā