Status 05 / 2018

Norādes par datu aizsardzību

Vispārīgā informācija

Personas datu aizsardzība ir ļoti būtiska gan Hansgrohe SE, Auestr. 5-9, 77761 Schiltach, gan Hansgrohe Latvijas pārstāvniecībai, SIA Aqua Studio, Raiņa iela 14, LV-3913 Iecava. Mēs iegūstam, apstrādājam un izmantojam personu datus tikai, a) pamatojoties uz likumīgajām pilnvarām un to ietvaros vai (b) saņemot atsevišķu klienta piekrišanu. Turpmāk ir norādīta informācija par mūsu likumīgajām pilnvarām, izņemot gadījumus, kad ir skaidri norādīts, ka ir nepieciešama klienta piekrišana.

Mūsu tīmekļa vietnes piedāvājuma izmantošanas iespējas

Kad skatāt piedāvājumus mūsu tīmekļa vietnēs, mēs īslaicīgi iegūstam un saglabājam šādus lietotāja datus, lai nodrošinātu jums minētas informācijas izmantošanu: identifikācijas pazīmes (IP adrese un pēc nepieciešamības lietotāja vārdus un paroles), informāciju par izmantošanas sākumu, beigām, veidu un apjomu, kā arī informāciju par jūsu pārlūkprogrammas veidu un operētājsistēmu. Runa ir par tīmekļa vietnes WWW skatīšanai nepieciešamajiem tehniskajiem pasākumiem. Tas pats attiecas uz gadījumiem, ja reģistrējaties mūsu apkārtrakstiem (mūsu apkārtrakstus izsūta tikai pēc klientu vēlēšanās un tikai ar viņu skaidru piekrišanu).

Jūsu brīvprātīgi nodrošinātie personu dati

Ja brīvprātīgi iesniedzat mums savus personu datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, uzrunu, e-pasta vai pasta adresi, tālruņa numuru, personīgos ziņojumus utt., izmantojot kontaktveidlapas mūsu tīmekļa vietnēs, e-pastu vai cita veida pastu, mēs saglabājam un izmantojam šo informāciju, lai īstenotu attiecīgi pieprasītos pakalpojumus (piemēram, pieprasītās informācijas nosūtīšana, atbilžu sniegšanas uz tehniskiem vai cita veida jautājumiem, atbildes uz atsauksmēm par tīmekļa vietni).

Izmantojot mūsu tīmekļa vietnē atrodamo kontaktveidlapu, jūs varat pieteikties arī darbā (piemēram, pastāvīgā darbā, diplomdarbam nepieciešamajā praksē, apmācībā) “Hansgrohe” koncernā iekšzemes ietvaros. Ar veidlapas (ieskaitot pievienotos dokumentus) starpniecību iesniegtos personas datus mēs nosūtīsim iekšzemes uzņēmumam, kurš piedāvājis vakanci. Datu nosūtīšanu veic tikai, lai īstenotu pieteikuma izskatīšanas procesu. Pēc tam, kad dati būs nosūtīti tālāk, mēs tos izdzēsīsim. Vakanci piedāvājošais uzņēmums minētos datus izdzēsīs vēlākais sešus mēnešus pēc pieteikumu izskatīšanas pabeigšanas. Šie noteikumi ir spēkā tikai, ja nepastāv tiesisks pienākums saglabāt šos datus arī turpmāk.

Izmantojot izplatītāju meklētāju, mūsu tīmekļa vietnē iespējams nosūtīt kontakta pieprasījumu izvēlētajam izplatītājam. Mēs nepārbaudām ievadīto informāciju, tikai nekavējoties pārsūtām jūsu pieteikumu izplatītājam, kurš attiecīgi saņem jūsu iesniegto informāciju, ieskaitot personas datus. Pēc nosūtīšanas tālāk mēs izdzēšam datus, izņemot gadījumus, ja vēlamies piedalīties izplatītāja novērtējuma un ja mūsu tiesiskais pienākums ir saglabāt šos datus arī turpmāk.

Ja izmantojiet funkciju „Izplatītāja ieteikšana“, mēs ziņojuma nosūtīšanas nolūkā saglabāsim e-pasta adresi un vārdus, uzvārdus, ko esat norādījis attiecībā uz nosūtītāju un saņēmēju, kā arī, iespējams, ievadīto ziņojumu. Pēc e-pasta ziņojuma nosūtīšanas, mēs nekavējoties izdzēsīsim personas datus, izņemot gadījumus, ja mūsu tiesiskais pienākums ir saglabāt šos datus arī turpmāk.

Ja izmantojiet funkciju „E-kartiņa“, mēs ziņojuma nosūtīšanas nolūkā iegūsim un izmantosim e-pasta adresi un vārdus, uzvārdus, ko esat norādījis attiecībā uz nosūtītāju un saņēmēju, kā arī jūsu ievadīto ziņojumu un IP adresi. Pēc e-pasta ziņojuma nosūtīšanas, mēs nekavējoties izdzēsīsim personas datus, izņemot gadījumus, ja mūsu tiesiskais pienākums ir saglabāt šos datus arī turpmāk.

Ja esat abonējis mūsu biļetenu, jūs regulāros intervālos saņemat informāciju par uzņēmumu Hansgrohe un tā zīmoliem hansgrohe un AXOR. Piemēram, informāciju par izstrādājumiem, izlozēm, sponsorēšanu, kā arī aizkulišu stāstus utt. Abonēšanas veidlapā varat pats noteikt savas preferences. Pieteikšanās izmanto tā saukto divkāršās piekrišanas procesu. Kad esat pieteicies, izmantojot veidlapu, jūs no mums saņemat e-pasta ziņojumu ar saiti, kuru varat izmantot, lai mums apstiprinātu, ka esat savas e-pasta adreses likumīgais turētājs un turpmāk vēlaties saņemt Hansgrohe biļetenu. Ja jau esat mūs par to iepriekš informējis, varat arī nesaņemt papildu paziņojumu pa e-pastu. Pēc apstiprinājuma jūs saņemat Hansgrohe un tā zīmolu hansgrohe un AXOR biļetenu. Jebkurā laikā varat ātri un ērti atteikties no šo tirgvedības jaunumu saņemšanas. Attiecīgi noklikšķiniet uz saites “Atteikties”, kas ir iekļauta katrā biļetenā. Biļetenā skatāmo saturu varat personalizēt un pielāgot savām interesēm. Personalizēšana balstās uz informāciju, ko jūs mums nodrošināt. Ja vēlaties iebilst pret savu personas datu apstrādi un jūsu rīcībā nav tūlītēja atteikšanās mehānisma, rakstiet mums uz privacy@hansgrohe.com.

Jūsu personas datu izmantošana reklāmas nolūkos bez jūsu piekrišanas notiek tikai likumā pieļautajās robežās. Reklāmu saturošu informāciju nenosūta uz e-pastu vai nenodod pa telefonu, ja iepriekš nav saņemta jūsu piekrišana. Pamatojoties uz likumā paredzētajām pilnvarām un to ietvaros, mēs tikai nepieciešamajā apmērā apstrādājam un izmantojam šādus brīvprātīgi iesniegtus personas datus 1) savu piedāvājumu reklāmas nolūkos vai 2) nododam šos datus “Hansgrohe” koncerna uzņēmumiem viņu reklāmas vajadzībām: piederība noteiktai personu grupai (piemēram, kādā izpratnē esat “Hansgrohe” klients vai interesents), vārds, uzvārds, uzruna, akadēmiskais grāds, amata, nozares vai uzņēmuma nosaukums, adrese (taču ne tālruņa numurs vai e-pasta adrese) un dzimšanas gads. Pašu reklāmas nolūkos mēs papildus minētajiem datiem saglabājam un izmantojam vēl citu informāciju, ko esam ieguvuši likumīgā ceļā. Ja esam nosūtījuši ar mums saistītam koncerna uzņēmumam iepriekš minētos personas datus viņu reklāmas vajadzībām, viņu tiesiskais pienākums ir jums norādīt, ka ir saņēmuši šo informāciju no mums (norāde reklāmas materiālos vai tml.). Šādos gadījumos mēs divus gadus uzglabājam informāciju par minēto datu izcelsmi un saņēmējiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā izvirzīt iebildumus pret jūsu personas datu izmantošanu reklāmas nolūkos.

Informācija par izmantošanas paradumiem

Tā kā vēlamies savus piedāvājumus un reklāmu optimāli pielāgot klientu vajadzībām, mums ir nepieciešama informācija par klientu vispārējiem izmantošanas paradumiem. Tādēļ no saņemtās informācijas par izmantošanu, kuru pieļaujamajā apmērā iegūstam, lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes piedāvājuma izmantošanu, mēs izveidojam lietotāju profilus, nosakot tiem pseidonīmus. Tas nozīmē, ka izmantošanas informācija esošos datus, kas varētu būt sasaistāmi ar konkrētām personām (piemēram, IP adrese, lietotāja vārds, paroles), mēs aizvietojam ar abstraktām pazīmēm. Lietotāju profilu sasaistīšana ar jūsu personas datiem vai izmantošana citiem nolūkiem netiek veikta. Jums ir tiesības jebkurā laikā izvirzīt iebildumus pret jūsu personas datu izmantošanu lietotāju profilu izveidošanai.

Šajā tīmekļa vietnē izmantots interneta vides analīzes rīks "Google Analytics", ko piedāvā "Google, Inc." (turpmāk - "Google"). "Google Analytics" izmanto sīkdatnes ("cookies") - jūsu datorā iesūtītas teksta datnes, ar kuru palīdzību var analizēt lietotāju izturēšanās modeli konkrētajā tīmekļa vietnē. Informāciju, ko sīkdatne veido par jūsu paradumiem šīs tīmekļa vietnes lietošanā, saņems "Google", kas to glabās serveros ASV. Gadījumā, ja šajā tīmekļa vietnē ir aktivizēta IP anonimizēšana, Eiropas Savienības dalībvalstu vai citu Eiropas Ekonomikas zonas līguma valstu ietvaros "Google" jūsu IP adresi iepriekš saīsinās, dzēšot adreses pēdējo oktetu. Tikai izņēmumu gadījumos "Google" serveris ASV saņems pilnīgu IP adresi un veiks saīsināšanu. "Google" izmantos šo informāciju, lai analizētu jūsu kā lietotāja ieradumus šajā tīmekļa vietnē, izstrādātu tīmekļa vietņu operatoriem ziņojumus par vietnes apmeklētību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar aktivitāti tīmekļa vietnē un interneta lietošanu. "Google" neasociēs jūsu IP adresi ar citiem datiem, kas ir "Google" rīcībā. Jūs varat atteikties izmantot sīkdatnes, izvēloties attiecīgus iestatījumus jūsu pārlūkprogrammā, tomēr ņemiet vērā, ka, tādejādi jūs nevarēsit izmantot pilnu šīs tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Sīktdatņu izveidoto un ar tīmekļa vietnes izmantošanu saistīto datu (iesk. jūsu IP adresi) saņemšanu, kā arī apstrādi "Google" ir iespējams novērst, lejupielādējot un instalējot no zemāk redzamās saites pārlūkprogrammas spraudni: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ņemot vērā diskusijas par analīzes rīku izmantošanu, lietojot pilnīgas IP adreses, vēlamies norādīt, ka šajā tīmekļa vietnē "Google Analytics" izmanto kopā ar paplašinājumu “_anonymizeIp()”, tādēļ IP adreses apstrādā tikai saīsinātā veidā, lai izslēgtu iespēju saistīt tās ar konkrētu personu datiem.

Papildus mēs izmantojam Google Analytics, lai analizētu datus no AdWords un veiktos dubultklikšķus, kā arī sīkfailus statistikas vajadzībām. Ja jūs nevēlaties to, jūs varat atslēgt šo reklāmu iestatījumu pārvaldnieku (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=lv). Paildus informācija par lietošanas noteikumiem un datu aizsardzību jūs atradīsiet šeit http://www.google.com/analytics/terms/us.html vai pat labāk http://www.google.com/intl/lv/policies/.

Piekļuve informācijas arhīvam jūsu ierīcēs (sīkdatņu izmantošana)

Mēs izmantojam sīkdatņu tehnoloģijas bez iepriekšējas piekrišanas tikai, lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietņu piedāvājuma izmantošanu. Sīkdatnes ir informāciju saturošas tekstus datnes, kas cita starpā paredzētas lietotāju identificēšanai, kuri apmeklē mūsu tīmekļa vietni atkārtoti. Tās saglabāsies jūsu ierīcē un no tās mēs šīs datnes pieprasīsim. Šo procesu laikā mēs bez iepriekšējas piekrišanas neiegūstam un nesaglabājam personu datus. Īpaši mēs saīsinām jūsu IP adresi, tādējādi nav atjaunināma sasaiste ar jūsu personu. Turklāt mēs iegūstam un saglabājam tikai informāciju par izvēlētajām iespējām (piemēram, valodas versija, valsts vietnes, B2B vai B2C piedāvājumi), produkta ID, kas norādīts piezīmju lapiņā vai lejupielādes centrā, jūsu apmeklējuma biežumu un ilgumu utt. Izmantojot savas pārlūkprogrammas uzstādījumus, jūs jebkurā laikā varat iestatīt, ka nevēlaties saņemt sīkdatnes vai izdzēst jūsu ierīcē saglabātos datus. Ja vēlēsimies izmantot sīkdatnes mūsu piedāvājumu un reklāmas uzlabošanai klientu vajadzību nolūkā, mēs iepriekš saņemsim jūsu piekrišanu.

Ārējie pakalpojumu sniedzēji

Iegūstot un izmantojot personu datus, mēs daļēji izmantojam ārējo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kuri saskaņā ar līgumu stingri ievēro mūsu norādījumus un kurus mēs pirms pakalpojuma izmantošanas un arī turpmāk pastāvīgi kontrolējam.

Datu izdzēšana

Ja norādījumos par datu aizsardzību nav minēts citādi, mēs personu datus izdzēšam vēlākais trīs mēnešus pēc tam, kad vairs nav spēkā sākotnējais datu saglabāšanas iemesls, izņemot gadījumus, ja mūsu tiesiskais pienākums ir arī turpmāk saglabāt šos datus.

Datu minimizēšana

Mēs glabājam personas datus saskaņā ar datu izvairīšanās un datu minimizācijas principiem, un tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams vai juridiski noteikts (likumīgs uzglabāšanas laiks). Ja apkopotās informācijas mērķis vairs netiek piemērots vai, ja uzglabāšanas periods beidzas, mēs bloķējam vai izdzēsīsim datus.

Jūsu tiesības uz informāciju, labošanu, bloķēšanu, dzēšanu un iebildumiem


Jums ir tiesības uz informāciju par jūsu glabātajiem personīgajiem datiem un par tiesībām labot, bloķēt vai dzēst šos datus.
Izņēmumi: tas attiecas uz paredzēto datu glabāšanu darījumu veikšanai vai uz datiem attiecas juridiskās uzglabāšanas pienākums.


Jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu datu vākšanai, apstrādei un izmantošanai, un tas būs spēkā nākotnē. Šim nolūkam, lūdzu, nosūtiet e-pastu zu privacy@hansgrohe.com.

Esam jūsu rīcībā, ja rodas papildu jautājumi par datu aizsardzību un jūsu personas datu apstrādi. Jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu privacy@hansgrohe.com vai juridiskajā paziņojumā norādītajiem kontaktinformācijas veidiem.

Lai jebkurā brīdī varētu apsvērt datu bloķēšanu, ir nepieciešams saglabāt datus bloķēšanas failā kontroles nolūkos. Ja nav juridiskas arhivēšanas pienākuma, jūs varat arī pieprasīt datu dzēšanu. Pretējā gadījumā mēs bloķējam datus, ja to vēlaties.

Izmaiņas mūsu datu aizsardzības deklarācijā


Lai nodrošinātu, ka mūsu datu aizsardzības deklarācija vienmēr atbilst spēkā esošajām juridiskajām prasībām, mēs paturam tiesības veikt izmaiņas jebkurā laikā. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad datu aizsardzības deklarācija ir jāpielāgo jauniem vai pārskatītiem pakalpojumiem, piemēram, jaunām pakalpojumu funkcijām. Jaunā datu aizsardzības deklarācija stāsies spēkā nākamajā reizē, kad apmeklēsiet mūsu interneta vietni.

Jūsu tiesības un kontaktpersonas

Papildus iepriekš minētajām tiesībām jums ir iespēja jebkurā laikā iegūt informāciju par saglabātajiem datiem, kā arī pieprasīt nepareizu datu izlabošanu vai dzēšanu. Gadījumos, ja ir pretrunas, jautājumi, nepieciešama informācija vai vēlaties pieprasīt datu dzēšanu, iesniegt sūdzību, lūdzam sazināties ar:

Hansgrohe SE
Ingo Lorenz
Auestrasse 5-9
D-77761 Schiltach - Germany

Vienmēr labs padoms

Mazumtirgotājs jūsu reģionā