Izdevums 07/2012

Atbildība zaudējumu atlīdzības gadījumos

Saistībā ar Hansgrohe SE atbildību, neatkarīgi no tiesiskā iemesla spēkā ir šādi nosacījumi.

  1. Mūsu atbildība ir neierobežota zaudējumu gadījumos, kas radušies mūsu vai mūsu palīguzņēmumu, vai likumīgo izplatītāju apzinātas vai rupji nolaidīgas rīcības rezultātā. Tāpat mūsu atbildība ir neierobežota zaudējumu gadījumos, kas gūti kaitējuma dzīvībai, fiziskajam stāvoklim vai veselībai rezultātā arī tad, ja runa ir par pienākumu neievērošanu mūsu vai mūsu palīguzņēmumu, vai likumīgo izplatītāju vienkārši nolaidīgas rīcības rezultātā.
  2. Pārējos gadījumos saistībā ar vienkārši nolaidīgu rīcību atbildību uzņemamies tikai tad, ja ir pārkāpti pienākumi, kuru ievērošana nepieciešama prasībām atbilstošai līguma izpildei un attiecīgi lietotājs ir paļāvies un var paļauties uz to izpildi (nozīmīgs līgumisks pienākums). Būtisku līgumisku pienākumu neievērošanas gadījumā atbildība ir spēkā tikai saistībā ar tādiem zaudējumiem, kuru rašanās ir sagaidāma mūsu tīmekļa vietnes lietošanas ietvaros, izņemot 1. punktā minētos gadījumus.
  3. Atbildības izslēgšanas gadījumi un ierobežojumi nav spēkā, ja kāds trūkums ir ļaunprātīgi noklusēts, mēs esam snieguši garantiju saistībā ar priekšmeta īpašībām vai esam atbildīgi saskaņā ar piemērojamajos likumos noteiktajām prasībām, piemēram, produktatbildības likumiem.
  4. Pārējos gadījumos atbildība nav spēkā.
  5. Pircēja tiesības pakalpojuma vietā pieprasīt veltīgu izdevumu atlīdzināšanu, nevis zaudējumu atlīdzību, paliek neskartas.
Vienmēr labs padoms

Mazumtirgotājs jūsu reģionā