Izdevums 07/2012

Rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzību

Saistībā ar rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzību un autortiesībām, kas attiecas uz Hansgrohe SE tīmekļa vietņu saturu spēkā ir šādi nosacījumi.

Visi tīmekļa vietnē ietvertie attēli, diagrammas, datnes, teksti un citi saturi ir aizsargāti ar autortiesībām, preču zīmju tiesībām vai cita veida rūpnieciskā īpašuma tiesībām. Pavairošanas, publicēšanas, tālākapstrādes vai cita veida izmantošanas elektroniskos medijos, citās tīmekļa vietnēs, drukāšanas medijos vai citā veidā gadījumā, neatkarīgi no tā, vai darbības plānotas privātos vai komerciālos nolūkos, iepriekš ir nepieciešams saņemt no mums rakstisku piekrišanu, kurai nav piemērojami prasījumi.

Mūsu mērķis ir visu publikāciju gadījumā ievērot rūpnieciskā īpašuma tiesības un autortiesības, kas attiecas uz izmantotajiem attēliem, diagrammām, datnēm, tekstiem un citiem saturiem.

Visām mūsu tīmekļa vietnē publicētajos piedāvājumos minētajām un neminētajām mūsu vai trešo personu rūpnieciskā īpašuma tiesībām un autortiesībām neierobežoti ir piemērojami attiecīgās valsts un starptautiskās tiesību normas un norādīto vai nenorādīto tiesību īpašnieku tiesības un prasījumi. Attiecīgo faktu norādīšana vai nenorādīšana nav pamats pieņēmumam, ka nav spēkā mūsu vai trešo personu rūpnieciskā īpašuma tiesības un autortiesības.

Īpaši aizsargātas ar autortiesībām ir mūsu tīmekļa vietnē publicētās “mearicon”, “indochine”, Andre Bonn, “P.C.”, Konstantin Yugano, Manfred Ament, “fotoflash”, Franz Pfluegl, “Beboy”, “Spectral-Design”, “typomaniac”, “WavebreakMediaMicro”, “matka_Wariatka”, George Mayer - www.fotolia.de fotogrāfijas.

Vienmēr labs padoms

Mazumtirgotājs jūsu reģionā