E-kartiņas izmantošanas nosacījumi

Izdevums 07/2012

Saistībā ar Hansgrohe SE nodrošināto e-kartiņas funkciju spēkā ir šādi izmantošanas nosacījumi.

1. E-kartiņu pakalpojumi

Mēs nodrošinām tīmekļa vietnes www.hansgrohe.lv lietotājiem funkciju “E-kartiņa”, ar kuras palīdzību lietotāji viņu izvēlētiem adresātiem uz norādītajām e-pasta adresēm var nosūtīt e-pasta ziņojumus. Ziņojumu saturu lietotājs nosaka pats, izņemot e-kartiņā ietvertos attēlus un informāciju par uzņēmumu, kuru norādām mēs. Nosūtīšana notiek nekodēti un netiek nosūtīta, ja ir saņemts atbilstošs apliecinājums no saņēmēja.

2. Mūsu atbildība

Funkcijas „E-kartiņa“ nodrošināšana ir brīvprātīgs un bezmaksas pakalpojums, kuru jebkurā laikā iespējams atcelt vai ierobežot. Mēs nepārbaudām ievadītās e-pasta adreses pareizību un negarantējam funkcijas pieejamību vai veiksmīgu e-pasta nosūtīšanu vai piekļuvi.

3. Lietotāja atbildība

Lietotājs apstiprina, ka saņēmējs ir piekritis ziņojuma saņemšanai.
Lietotājs ir atbildīgs par saturu, kuru ir sastādījis, izvēlējis un nosūtījis viņš pats vai viņa pārstāvis, vai jebkura cita persona ar viņa piekļuves datiem. Lietotājs nedrīkst pārkāpt spēkā esošās tiesību normas un īpaši nedrīkst izplatīt nelikumīgus, autortiesības pārkāpjošus vai piedauzīgus saturus. “E-kartiņa” pakalpojumu ir aizliegts izmantot masveida e-pasta kartīšu un jebkāda veida reklāmas vai mārketinga ziņojumu vai ķēžu vēstuļu nosūtīšanai.

4. Lietotāja atbildība par savu rīcību

Lietotājs ir attiecībā pret mums atbildīgs, ja ir pārkāpis līgumā vai likumā paredzētos pienākumus atbilstoši likuma prasībām.

Turklāt lietotāja pienākums ir atbrīvot mūs no jebkāda veida trešo personu prasījumiem, kas varētu tikt pret mums izvirzīti, pamatojoties uz trešās personas tiesību pārkāpumu sakarā ar to izmantošanu. Pienākumu, spēkā esošo tiesību normu un labās prakses pārkāpuma gadījumā mēs saglabājam tiesības uz laiku vai pilnībā atņemt lietotāja tiesības.

Norādes par datu aizsardzību

Ja izmantojiet funkciju „E-kartiņa“, mēs iegūsim un izmantosim e-pasta adresi un vārdus, uzvārdus, ko esat norādījis attiecībā uz nosūtītāju un saņēmēju, kā arī jūsu ievadīto ziņojumu un IP adresi, pamatojoties uz no tiesību normām izrietošajām pilnvarām un saskaņā ar mūsu norādēm par datu aizsardzību.

Hansgrohe izmanto dažāda veida sīkdatnes. Jūs varat piekrist, ka izmantojat visas sīkdatnes vai izveidojiet savus personiskos iestatījumus, vai arī konsultējieties par vispārējo datu aizsardzību.

   

Piekrītu visiem sīkfailiem