Izmantošanas nosacījumi izplatītāju ieteikšanai

Izdevums 07/2012

Saistībā ar Hansgrohe SE nodrošināto izplatītāja ieteikšanas funkciju spēkā ir šādi izmantošanas nosacījumi.

1. Pakalpojumi

Mūsu tīmekļa vietnes lietotājiem mēs nodrošinām funkciju „Izplatītāju ieteikšana“. Izmantojot funkciju "Veikala meklēšana", lietotājs var atlasīt izplatītājus un pēc tam izvēlētā izplatītāja adresi nosūtīt uz e-pastu vai īsziņas veidā. Šajā gadījumā lietotājs pats ievada saņēmēju un viņa adresi (e-pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru). Mēs sastādīsim ziņojuma tekstu (izplatītāja adresi un nepieciešamo informāciju par uzņēmumu). Īsziņu gadījumā lietotājam nav iespējams mainīt vai papildināt tekstu, savukārt e-pasta ziņojuma gadījumā ir iespējams pievienot tekstu temata rindā un pamata tekstā. Nosūtīšana notiek nekodēti un netiek nosūtīta, ja ir saņemts atbilstošs apliecinājums no saņēmēja.

2. Mūsu atbildība

Funkcijas „Izplatītāja ieteikšana“ nodrošināšana ir brīvprātīgs un bezmaksas pakalpojums, kuru jebkurā laikā iespējams atcelt vai ierobežot. Mēs nepārbaudām lietotāja ievadītās saņēmēju adreses pareizību un negarantējam funkcijas pieejamību vai veiksmīgu e-pasta vai īsziņas nosūtīšanu.

3. Lietotāja atbildība

Lietotājs apstiprina, ka saņēmējs ir piekritis ziņojuma saņemšanai.

Lietotājs ir atbildīgs par saturu, kuru ir sastādījis, izvēlējis un nosūtījis viņš pats vai viņa pārstāvis, vai jebkura cita persona ar viņa piekļuves datiem, izņemot mūsu nodrošināto informāciju par izplatītāja adresi. Ciktāl ir iespējams papildināt vai sastādīt saturu, lietotājs nedrīkst pārkāpt spēkā esošās tiesību normas un īpaši nedrīkst izplatīt nelikumīgus, autortiesības pārkāpjošus vai piedauzīgus saturus. Funkciju "Izplatītāja ieteikšana" ir aizliegts izmantot masveida e-pasta kartīšu un jebkāda veida reklāmas vai mārketinga ziņojumu vai ķēžu vēstuļu nosūtīšanai. 

4. Lietotāja atbildība par savu rīcību

Lietotājs ir attiecībā pret mums atbildīgs, ja ir pārkāpis līgumā vai likumā paredzētos pienākumus atbilstoši likuma prasībām.

Turklāt lietotāja pienākums ir atbrīvot mūs no jebkāda veida trešo personu prasījumiem, kas varētu tikt pret mums izvirzīti, pamatojoties uz trešās personas tiesību pārkāpumu sakarā ar to izmantošanu. Pienākumu, spēkā esošo tiesību normu un labās prakses pārkāpuma gadījumā mēs saglabājam tiesības uz laiku vai pilnībā atņemt lietotāja tiesības.

Norādes par datu aizsardzību

Ja izmantojiet funkciju „Izplatītāja ieteikšana“, mēs iegūsim un izmantosim e-pasta adresi, mobilā tālruņa numuru un vārdus, uzvārdus, ko esat norādījis attiecībā uz nosūtītāju un saņēmēju, kā arī jūsu ievadīto ziņojumu, pamatojoties uz no tiesību normām izrietošajām pilnvarām un saskaņā ar mūsu norādēm par datu aizsardzību.

Hansgrohe izmanto dažāda veida sīkdatnes. Jūs varat piekrist, ka izmantojat visas sīkdatnes vai izveidojiet savus personiskos iestatījumus, vai arī konsultējieties par vispārējo datu aizsardzību.

   

Piekrītu visiem sīkfailiem